YDELSER
hb
ælkæklæk
:: overblik
     

Samlet overblik over indhold og praktiske oplysninger om de enkelte ydelser.

Ydelse Indhold Udbytte Varighed Deltagerantal
Indtag Scenen
– præsentationer med
personlighed
Præsentations
kursus
•Styrker gennemslagskraft og performance
•Konkrete redskaber til næste formidlingsopgave
1dag
2 dage
Fyraftensarr.1,5 timer
Max 50 pers.
Min.5pers max.25
Min.5 pers max. 25
(o.14 pers. 2 instruktører)
Dolores Fernandes
vender hjem
Fiktion
Videndeling
•Styrker videndelingsevne
•Inspirerer til videndeling i fremtiden
4 timer
mulighed for Dialogcafe
Min. 20 deltagere
Ministeriet for Mærkelige
Målsætninger
Fiktion
Humor + trivsel
•Ejerskab i forhold til humor og trivsel
•Humorkatalog skabt af medarbejderne
3.5-4 timer
Mulighed for Dialogcafe
1.45 timer (konferencer)
Max. 250 pers
Gåden på Herregården Fiktion
Samarbejde +
kommunikation
•Styrker kommunikation og
samarbejdsrelationer
•Skaber nye læringsstrategier
4 timer
Mulighed for Dialogcafe
Min.20 pers
Tidens Efterretningstjeneste Fiktion
Kreativ ideudvikling
opgaveløsning +
samarbejde
•Styrker teambuilding og det kollegiale netværk
•Konkurrencefokus med anerkendelse
2.5-3 timer Min. 10 pers.
Ikke helt tossede
v. møder/workshops/
seminarer

Teaterproduktion •Styrker fælles identitet og branding
•Teambuilding m. personlig og social kompetence i højsædet
• Netværksdannelse
Min. 1 dag Max 50 pers.
Kreative Indspark
v. teambuilding
Kreative oplæg/øvelser
skræddersyes specielt
•Energigivende og deltageraktiverende
•Teambuilding
Efter aftale 10-500 pers
Dialogcafe som
reflektionsværktøj

v. teambuilding
Dialog og
værdiafklaring
Fælles mål og udviklingsstrategi 2-6 timer Min 20

Oplevelse – det skal gøre indtryk
Indlevelse – sikrer fiktionskontrakten
Involvering – deltagerne inddrages ALTID
Reflektion – bygge bro til hverdag og sikrer læringen

s
Helle Brokjær · Mejlgade 51 A · 8000 Århus C · 86 14 42 92